Rybníky Krčák, Věžák, Nebák

17.04.2021

Tyto slavné českorájecké rybníky se nachází v přírodní rezervaci Podtrosecká údolí. Jako rezervace byla oblast vyhlášena v roce 1999 a to k ochraně nejrozsáhlejšího komplexu mokřadů.

Je spolu s Hruboskalskem a Příhrazskými skalami největší rezervací chráněné oblasti Český ráj. Jsou to údolí obklopená pískovcovými skalami s osmi dochovanými rybníky - Vidlák, Krčák, Věžák, Semínský, Nebákov, Rokytnický, Hrůdka, Dolský. Žijí zde v symbióze zajímavá společenstva mokřadních rostlin a vodního ptactva. Rybník Vidlák je malebný rybník, obklopený skalami a lesy, napájí ho potok Jordánka, vytékající z nedalekého rozvodnicového Rašeliniště Vidlák. V blízkosti je výletní restaurace. Nejznámější ze skupiny je rybník Věžák - zde jsou k vidění "skály rostoucí z vody" (zde tatínek Luboš učí ráno Vaška vázat dračí smyčku).

Vytvořte si webové stránky zdarma!