PROVOZNÍ UBYTOVACÍ ŘÁD

Vážení hosté,

velice si vážíme toho, že jste si vybrali právě nás pro Vaši dovolenou a žádáme Vás o seznámení se s provozním ubytovacím řádem.


Příjezd a odjezd

1. Po příjezdu předloží všichni hosté starší 15 let svůj platný občanský průkaz, případně jiný platný doklad totožnosti. U hostů, kteří nejsou starší 15 let bude zapsáno jméno a příjmení.

3. Při nástupu na ubytování složí hosté vratnou kauci ve výši 5.000 Kč / apartmán. Vratná kauce slouží jako záruka vrácení objektu s nepoškozeným zařízením. Vratná kauce bude vrácena při ukončení pobytu.

2. Úhradu za pobyt provede host nejpozději při jeho příjezdu. Úhrada bude provedena hotovostní, případně bezhotovostní platbou v předem sjednané výši a to před předáním klíčů od objektu (pokud není dohodnuto jinak).

4. Ubytování hostů v den nástupu je možný od 16:00 (pokud není dohodnuto jinak).

5. Objekt musí být vyklizen a klíče předány provozovateli v den ukončení ubytování a to nejpozději do 10:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak). Svlečené povlečení ponechte na posteli.

6. Parkování v areálu ubytovacího zařízení je pro hosty zdarma.


Pravidla chování hostů v objektech

1. Host je povinen udržovat pořádek a čistotu uvnitř objektu i venkovním areálu.

2. Přenášení vybavení v rámci jednotlivých objektů je zakázáno.

3. V době od 22:00 - 6:00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

4. Ve všech vnitřních prostorách objektu je přísný zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně.

5. Ubytování se psy či jinými zvířaty není povoleno.

6. Počet osob v areálu odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Host se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení. Host může přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele.

7. Host může využít bezplatného připojení k síti Wi-Fi.


Odpovědnost za škody na zdraví a majetku

1. Za osoby nezletilé (děti) odpovídá jejich zákonný zástupce.

2. Host je povinen zabezpečit své osobní věci tak, aby nedošlo k jejich případnému zcizení či poškození.


Děkujeme Vám za respektování výše uvedeného a přejeme Vám příjemnou dovolenou.

Vytvořte si webové stránky zdarma!